XVI Regaty Lenovo

Sprawdź wyniki

Wyniki XVI Regat Lenovo 2023

Galeria zdjęć i video

Masz pytanie?Twoja wiadomość została wysłana.

Partnerzy GłówniTwoja wiadomość została wysłana.

Kontakt

Alicja Klemendorf
tel. 603 886 147
Izabela Walczak
tel. 668 498 153
Monika Romańska
tel. 663 427 778
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas imprezy, a zwłaszcza w trakcie trwania zawodów na wodzie. Uczestnicy mają świadomość, że zakres ubezpieczenia NNW, jakiemu podlegają, nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przez sternika i załogę, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Miejsce
Klub Mila Kamień, Kamień 1,
12-220 Ruciane Nida

© 2023 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.